Memorieboeken

De grondbeginselen van deze memorie boeken is de schenking van Pastoor Nijhof aan Johan Slabbers, Hij overhandigde hem 9 plakboeken vol met aantekeningen, knipsels , foto’s en bidprentjes.

Er zullen knipsels tussen zitten die niet direct met Leveroy in verband gebracht worden maar betrekking hebben op de interesses of de privésfeer van Pastoor Nijhof.