Kierkels, Johannes Andreas (drees)

kierkels drees1993vkkierkels drees1993

In ons gebed gedenken wij

Johannes Andreas Kierkels

echtgenoot van
Margaretha Wilhelmina Janssen

weduwnaar van
Annie Maria Gubbels
De dierbare overledene werd geboren op 22 mei 1900 te Leveroy en overleed, voorzien van het sacrament der zieken, in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond, op 14 mei 1993.
Na een uitvaartdienst in de St. Petrusparochie te Roggel op 18 mei daarop volgend hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.
* * *
Lange tijd heeft Drees eenvoudig en tevreden geleefd op een boerderij te Leveroy en naderhand te Roggel. Zijn werkzaamheden bestonden uit zorg voor het vee en het bewerken van de akker. Toen zijn eerste vrouw stierf vulde Greetje na eenjaar de lege plaats op en samen beleefden zij nog meer dan veertig gelukkige jaren. Altijd was hun huis een plek waar je hartelijkheid en gastvrijheid voelde en vele familieleden kwamen graag bij hen op bezoek. Toen zij gingen wonen in de Pastoor Schippers-straat was werken niet meer dagvullend en samen genoten zij van de vrije tijd. Zeker in het begin gingen zij graag op de fiets naar familieleden en kennissen of genoten van de mooie omgeving.

Ook sloten zij zich aan bij de seniorenvereniging en deden mee aan een groot aantal aktiviteiten. Drees straalde eenvoud en tevredenheid uit, maar ook was hij gevoelig voor verwennerij. Ook de kerk nam een vaste plaats in in zijn leven. Tekenend voor Drees en Greetje was dat zij altijd samen waren en zich daarin ook geluk-kig voelden. Delen behoorde tot hun levensstijl en toen zij eenjaar geleden hun veertigjarig huwelijksjubileum vierden, hoefde de familie voor hen niets mee te brengen, maar wel voor het goede doel. Een goede maand geleden kwam Drees in het ziekenhuis terecht. Intuïtief voelde hij aan dat zijn leven ten einde liep. Snel ging zijn gezond-heid achteruit en omringd door zijn dierbaren gaf hij zijn leven terug aan de Heer. Ook op deze laatste dag was zijn vrouw hem nabij. Dankbaar dat hij zo laiw in ons midden mocht zijn vinden wij troost dat hij voor altijd gelukkig mag zijn bij God.

Voor al Uw medeleven dank ik U.
M.W. Kierkels – Janssen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 27 juni 1993 om 9.30 uur in de noodkerk St. Petrus te Roggel.