Alofs, Petrus


Ter gedachtenis aan
Petrus Gerardus Hendrikus Hubertus ALOFS

Geboren 7 juni 1911 te Leveroy, overleden 8 september 1967 in het St. Jans gasthuis te Weert en begraven op 12 september d c.v. op het R.K. Kerkhof te Leveroy.

Slechts enkele dagen heeft Petrus Alofs in pijn en lijden gevochten met de dood. Volkomen uitgeput legde hij toen zijn leven terug in de handen van zijn Schepper, vroeg in de morgen van het feest van Maria’s geboorte. Wij allen staan verslagen bij deze vrijwel onverwachte dood van een man die nog veel had kunnen betekenen voor zijn goede vrouw en 5 kinderen. De overledene was een bekende figuur. Als kassier van de Boerenleenbank te Leveroy, een taak die hij altijd met zorg en toewijding vervulde, hadden vele mensen hem dagelijks nodig. En het is bekend dat men nooit tevergeefs een beroep op hem deed. Vanaf zijn sterfbed heeft hij gevraagd zorg en belangstelling te hebben voor zijn vrouw en kinderen. Het mooiste cadeau dat we hem nu kunnen aanbieden is dan ook onze bereidheid om het zwaar getroffen gezin hij te staan. We treden dan in het voetspoor van deze overledene, die altijd klaar stond voor anderen.
Hij heeft zijn vrouw en kinderen zelf één grote troost nagelaten nl. dat hij nu verrezen is voor het eeuwig leven. Op een kinderlijke, maar diepgelovige wijze getuigde hij hiervan, toen hij vanaf het ziekbed zei: Ik ga naar de hemel.
Moge hij daar rusten in vrede.
Voor Uw belangstelling bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man en vader, betui-gen wij u onze oprechte dank.
Mevr. M. Alofs- Theelen
en kinderen

—————————
Begr. Ondern. Stribos Regentesselaan 11 – Weert