Beckers, Hendrikus

Ter dankbare herinnering aan

HENDRIKUS BECKERS

weduwnaar van
ANNA MARIA VERBOEKET

Hij is geboren op 21 juli 1902 te Maasbracht. Voorzien van het H. Oliesel overleed hij plotseling op 6 januari 1985 te Heythuysen. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem ter ruste gelegd op het R. K. Parochiekerkhof te Leveroy.

Wij zijn allen bedroefd omdat onze goede vader en lieve opa plotseling uit dit leven is heengegaan. Maar gelukkig hebben wij mooie herinneringen aan hem. Zijn leven immers kenmerkte zich door een hartelijke zorg voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hij leefde altijd mee met hun vreugden en hun verdriet. En als het hen maar goed ging dan was hij tevreden, gelukkig en dankbaar. Ook werd zijn leven gekenmerkt door een meer dan gewone belangstelling voor hetgeen zich afspeelde in kerk en samenleving. Hij wilde bij de tijd blijven, volgde alle berichten nauwgezet en las veel over de geschiedenis van de mensheid. Daardoor had hij een brede kijk op het leven en hij sprak daar graag over met vrienden en bekenden en stak dan zijn mening niet onder stoelen of banken, maar was rechtuit en eerlijk. Hij was niet ouderwets maar goede dingen uit het verleden waren hem heilig en hij verdedigde ze consequent en gemotiveerd. Vandaar ook dat hij regelmatig bladerde in het door Hans Kung geschreven boek: Christen-zijn. Hij probeerde dit in praktijk te brengen. Ook toen hij zijn dierbare zoon en lieve echtgenote moest afgeven, tilde hij zichzelf daar boven uit, zoals een goed christen betaamt. Moge de goede en barmhartige God nu ook deze trouwe dienaar aannemen in Zijn Koninkrijk. En moge zijn onrustig zoekend hart nu rust gevonden hebben bij God. Mijn kinderen en kleinkinderen, blijft nu eensgezind samen verder gaan. Leef in vrede met elkaar. Dan zal ik ook met moeder en Hein in vrede rusten.

Voor alle blijken van medeleven na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare overledene,, zeggen wij U heel hartelijk dank.
Kinderen Beckers en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 24 februari 1985 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Categories :