Nies, Jel


Beetje bij beetje moesten we je verlaten. we konden uiteindelijk niet meer met je praten. Die blik. die stilte, dat deed vaak zeer, ós pap van vroeger was je niet meer. Maar maandag kwam de dag dat we jou moesten laten gaan. Ons verstand zegt dat het goed is. maar in onze ogen blinkt een traan.

In herinnering aan
Jel Nies

echtgenoot van
Anna Nies-Geurts

geboren 22 maart 1922 te Weert overleden 1 september 2008 te Nederweert We hebben afscheid genomen van Jel op zaterdag 6 september in de H. Barbarakerk te Leveroy waarna wij hete hebben begeleid naar de begraafplaats aldaar.

Lieve Jel, Aan een mooi en zorgzaam leven is een eind gekomen. We mogen dankbaar zijn dat we meer dan 52 jaar samen een mooi gezin en bedrijf mochten opbouwen in goede gezondheid, al waren de laatste jaren wat moeilijker. Jel, bedankt voor alles, ik zal je missen.
Anna

Lieve vader, Harde werker…eerlijk…vooruitstrevend…bescheiden…wijsheid… boer in hart en nieren…taakbewust…stille genieter… natuurmens…trouw…eenvoud…geliefd…kegelen…kaarten…fietsen… Zo herinneren we ons pap.

Lieve opa, Je was er altijd, je genoot van onze aanwezigheid en keek ons aan met je pretoogjes. Aan onze haren of kleren trekken. In onze knieën knijpen of onze veters lostrekken, daar had je lol aan. Kortom; een beetje klieren vond je altijd leuk. Wat zullen we dat missen,
Hoi-je opa,

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en steun die wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.
Anna Nies-Geurts, kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst is op zondag 26 oktober om 9.30 uur in eerdergenoemde kerk.