Breukers – Peeters, Maria


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

Maria Peeters

weduwe van
Joannes Breukers

Op 16 maart 1897 is zij geboren te Leveroy. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed zij in vrede te Leveroy op 20 mei 1996. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Zij heeft een gezegende leeftijd bereikt van 99 jaar. Zij was er dankbaar voor en zeer tevreden, temeer omdat zij tot op hoge ouderdom nog alles kon volgen met grote helderheid van geest. Haar belangstelling voor kinderen, kleinkinderen en haar achterkleinkind was groot maar ook had zij altijd veel interesse in alles wat zich in Leveroy afspeelde. Zij bleef graag op de hoogte van al het wel en wee in de familie, in het dorp en in de parochie.

Zij was heel eenvoudig van aard en dankbaar en content met elk bezoek.

Alle mensen hadden graag met haar te doen. Zij zocht altijd de vrede en vond de vrede ook, vooral door haar eigen ontwapenende houding en levensstijl.

Haar geloofsleven was als een rots. Wat haar voorheen door haar eigen ouders was aangereikt, daarin bleef zij volharden zonder fanatiek te worden, zonder de moderne tijd te veroordelen. Zij liet iedereen in z’n eigen waarde en daarom hadden jong en oud graag met haar te doen.

Wij geven haar nu af in het besef dat zij bij God zal mogen wonen. Daarvoor leefde zij, daarvoor bad zij dagelijks de rozenkrans. Onze Goede Vader zal deze nobele vrouw niet teleurstellen. Moge zij rusten in vrede.

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.

Kinderen Breukers kleinkinderen en achterkleinkind

maria breukers – peeters