Sieben – Bremmers, Maria

De dood is niet het absolute einde van het leven, maar de bevrijding van de hinderpalen tot het volle leven.

Ter dankbare herinnering aan

Maria Hubertina Bremmers

weduwe van
Theodorus Hubertus Sieben

Zij is geboren te Maasniel op 11 augustus 1908. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, overleed zij in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert, op 19 januari 1993. Na een plechtige Eucharistieviering op 23 januari hebben wij haar te rusten gelegd op het parochie- kerkhof te Kelpen-Oler.

Mam,

wij danken u dat u zoveel jaren voor ons gewerkt en gezorgd hebt met grote toewijding, inzet en liefde. Wij danken u voor de vitaliteit waarmee u dat deed, u schuwde het werk nooit. In winkel en bakkerij, maar vooral in het gezin, was u altijd zorgzaam present, nooit vragend, nooit klagend.

Wij danken u voor het voorbeeld van betrokkenheid bij het lief en leed van ons, uw kinderen, maar ook van de klanten en de mensen in uw omgeving.

Wij danken u voor de wijze waarop u tussen al het werk door heerlijk met ons kon genieten van samen aan tafel zijn, waar wij genoten van de maaltijden die u altijd met de grootste zorg bereidde.

Wij danken u voor de voorbeeldige wijze waarop u ons voorging, altijd netjes, ordelijk en precies. U maakte van elke kleine bijeenkomst vroeger thuis een feest voor de elf kinderen. Maar vooral danken wij u voor de wijze waarop u met pap in een harmonieus huwelijk vele jaren hebt geleefd. Jullie eensgezindheid was voor ons een voorbeeld van oprechte trouw en liefde.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zullen u nu missen, maar wij zullen in dankbare herinnering u blijven dragen in ons hart. Wij zullen u nooit vergeten. Onze goede God zal u zeker opnemen in het Land van de Belofte, waar u nu samen met pap moogt rusten in vrede.

Voor de vele blijken van van medeleven na het overlijden en bij de uitvaartdienst van mam, zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 14 maart om 10.00 uur in de parochiekerk te Kelpen-Oler.