Beeren – Elzinga, Greetje


Categories :

Liefdevol herinneren wij ons

Greetje Beeren – Elzinga

echtgenote
van Jac Beeren

Geboren te Amsterdam op 10 maart 1933
Overleden te Weert op 5 januari 2013

Wij willen iedereen bedanken voor het getoonde medeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder.
Jac Beeren
Frits en Mary
Liza en Ben
Petra en Frans
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wat was je sterk en arbeidzaam
Steeds heb je voor iedereen klaargestaan
Flink was je je hele leven
Dapper en moedig tot het einde gebleven

Het leven was zo mooi.
Gewoon genieten van alle kleine dingen
Mam was een eenvoudige vrouw,
die niet graag de aandacht op zich zelf gevestigd zag.
Voor iedereen die een beroep op haar deed, stond ze klaar.

Greetje, mam, oma, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
Rust nu maar zacht.