Hermans, Harrie


hermans harrie 1993vkhermans harrie 1993

Ter dankbare herinnering aan

Harrie Hermans
Onderscheiden met de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau

Hij is geboren te Leveroy op 10 februari 1910 en aldaar overleden na de Ziekenzalving te hebben ontvangen op 9 januari 1993. Op 13 januari hebben wij hem na een plechtige Uitvaartdienst te rusten gelegd in het graf van zijn ouders op het parochiekerkhof te Leveroy.
Harrie was een opmerkelijke man, die het liefst op eigen krachten zijn levensweg ging. Een levensweg die altijd stond in het teken van werken. Hij schuwde het werk nooit, stak altijd de handen uit de mouwen en zelfs toen zijn tijd van rust aanbrak, bood hij zich als vrijwilliger aan om in en rond de pastorie werkzaamheden te verrichten. Het kerkbestuur en de pastoor zullen dit nooit vergeten, want hij heeft daar gewerkt als een paard. Maar toen dat allemaal niet meer ging, toen had het leven niet zo heel veel zin meer voor hem. Gelukkig had hij nog zijn kaartvrienden met wie hij zich hartelijk, gezellig en spannend kon vermaken. Zij bleven hem ook op de hoogte houden van het wel en wee van Leveroy en dat stelde hij zeer op prijs, temeer omdat hij een echte Leveroyer was in hart en nieren.

Met volle belangstelling voor alles wat in het dorp gebeurde. Vooral de fanfare lag hem na aan het hart. Jarenlang was hij een zeer gewaardeerd bestuurslid. En als het op aanpakken aankwam, stond hij op de bres en was altijd present. Hij had een van nature aangeboren wijsheid, stak zijn mening niet onder stoelen of banken en was consequent en principieel. Hij bleef onder alle omstandigheden zichzelf, zonder schone schijn, maar wel met een tomeloze inzet voor aan hem opgedragen taken en werkzaamheden. En altijd met stille eenvoud, zonder hoogdravende woorden. In die eenvoud is hij ook overleden. Vredig en rustig. Gelukkig zonder pijn, verdriet of angst. De Schepper, in Wie hij rotsvast geloofde en waaraan hij nooit heeft getwijfeld, zal hem nu zeker van ons overnemen als een trouwe dienaar.

Moge hij rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij heel oprecht dank.
Familie Hermans.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 28 februari 1993 om 10.00 uur.