Weijers – Strijbos, Miet


Ter dankbare herinnering aan

Miet Strijbos

echtgenote van
Pierre Weijers

Zij is geboren te Meijel op 13 januari 1922. Na een welbesteed leven en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleed zij op 21 januari 1994 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij haar te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Jaren geleden kwam Miet vanuit Meijel naar Leveroy. En zij werd één van ons. Meer nog: zij was niet weg te denken uit het beeld van Leveroy. Miet was een begrip. Door de winkel en het café kwam zij met alle mensen in contact, maakte met volwassenen en kinderen een praatje en wist te luisteren naar de vreugde en het verdriet van alle bewoners. Zo stond zij middenin het leven van ons dorp. Zij kende iedereen en iedereen kende “Miet van Pierre van Fie.” Haar huwelijk, dat zij 42 jaar geleden sloot, was een toonbeeld van onwrikbare trouw en harmonie. In de ware zin van het woord deelde zij met Pierre al die jaren lief en leed. En voor de kinderen en naderhand de kleinkinderen was haar niets teveel. Miet was een zorgende, goede moeder en een lieve oma. Kinderen en kleinkinderen droegen haar op handen. Als een parel. Daarnaast was zij tevreden met de kleine dingen van het leven, zoals dieren, bloemen en het leggen van een kaartje. En bij dat alles zocht zij nooit de schijnwerpers, maar genoot zij in alle eenvoud en bescheidenheid van de gewone dingen van het leven, als een kind.

Wij denken met grote eerbied terug aan haar ongekunsteld en sterk geloof. Dat was onwrikbaar! De kerk stond bij haar hoog in het vaandel. Elk weekend was zij present, ook toen haar ziekte zich sluimerend aandiende. “Geen kerk, geen zondag” was haar motto. God en Kerk hoorden bij haar leven, zoals muren bij een huis en bloemen bij een tuin. Zij geloofde rotsvast dat aan de andere kant van onze levensgrens iemand wacht die zegt; “Komt, gezegende en neem nu bezit van mijn land van rust en vrede.” In dit geloof, dat ook ons geloof is, geven wij haar af, wel met droefheid in ons hart, maar ook met dankbaarheid voor alles wat wij van haar als man, als kind, als kleinkind in al die jaren hier op aarde gekregen hebben.

Voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u hartelijk dank.

P. Weijers, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 13 maart a.s. om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.