Heur van, Petrus (Piet)


Categories :

In dankbare herinnering aan

Petrus Franciscus (Piet) van Heur

weduwnaar van
Maria Wilhelmina Peeters

Hij werd geboren te Heythuysen op 20 april 1901 en overleed te Heythuysen op 8 maart 1998. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy op 12 maart d.o.v. hebben wij hem ter ruste ge­legd op het R.K. kerkhof aldaar.

“Neen, wij geven de moed niet op”. (2 Kor. 4,16)

Deze woorden van de Apostel Paulus hebben het lange leven van vader en opa bepaald. Daarmee heeft hij steeds ons hart geraakt en hebben wij hem bewonderd.

Hij heeft ons de weg gewezen in het trotseren van tegenslagen en hoe eenvoud leidt tot waar­achtigheid.

Hij toonde ons de waarde van hartelijke belang­stelling voor ons als kinderen en kleinkinderen en vele anderen.

Wij zijn hem daar oprecht dankbaar voor.

Op Beek en Bos heeft hij goede jaren gehad en was een fijne medebewoner.

Nog maar enkele dagen geleden legde hij een kaartje met zijn maats aan de “ronde tafel in de zaal”. Daar genoot hij van.

Hij vocht om er bij te blijven horen, hoewel zijn krachten sterk afnamen.

Vertrouwvol liep het Woord van de Heer als een rode draad door zijn leven. Dat deed hem ook inzien dat de Heer van het Leven hem spoe­dig zou oproepen om voorgoed bij Hem te wonen in Zijn Hemels Vaderhuis.

Hij was daar bedroefd om. Maar met geduld en overgave heeft hij naar dit moment toegeleefd. Hij heeft de goede strijd gestreden.

God van liefde en trouw
geef hem de rust bij U
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Wij danken U voor uw medeleven.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zater­dag 25 april 1998 om 19.00 uur in de paro­chiekerk van de H. Barbara te Leveroy.