Broek, van den Marcel


Categories :

Nu wij afscheid moeten nemen van onze zoon en broer

Marcel van den Broek

hopen wij op uw geestelijke steun.

Onze Marcel werd geboren op 31 december 1973 en is in de jonge leeftijd van bijna twintig jaar gestorven op 20 december 1993.

Te vroeg is hij van ons weggenomen. Marcel stond vlijtig en vol plannen midden in het leven. Hij had plezier aan zijn studie werktuigbouwkunde op de M.T.S. in Roermond. Reeds als jong kereltje was hij zeer behulpzaam op ons bedrijf. Altijd accuraat in de uitvoering van zijn taken, vol bezorgdheid opdat er toch maar niets aan zou mankeren. Met spanning bereidde hij zich voor op de hogere studies.
Een perfectionist. Velen kennen hem als een gezellige en betrouwbare collega. Nu wij hem moeten missen en hem niet verder kunnen begeleiden, hopen wij dat God in zijn creativiteit en barmhartigheid hem met open armen begroet. Wij vertrouwen er op dat Marcel de stem van de engel aan de herders hoort: “Ik verkondig u een grote vreugde”, en dat ook Marcel het kerstkind vindt.

Voor uw meeleven en gebed zijn wij u zeer dankbaar.
Ton en Mia van den Broek – op ’t Root, Johan.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 6 februari om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Nederweert-Eind.