Bergh, Hendricus

Categories :

Bergh hubertus1976vkBergh hubertus1976

Laten wij bidden voor
HENRICUS HUBERTUS BERGH

weduwnaar van
PETRONELLA SCHREURS

Geboren te Nederweert 22 februari 1897, na gesterkt te zijn door de Sacramenten der zie-ken is hij overleden te Weert 13 augustus 1976.
Rustig en kalm is hij de dood tegemoet getreden. In zijn grote bezorgdheid heeft hij zijn kinderen nog een • laatste aanwijzing gegOVEM en nu ben ik klaar orn naar rnoeder te gaan.
Na vijf weken is hij zijn vrouw in de dood gevolgd. Zo laat hij ons de herinnering aan een zorgzaam en liefdevol man. Werkend en zorgend voor degenen voor wie hij gesteld was. Zichzelf geen rust gunnend. Altijd bereid hulp te geven als die gevraagd werd. Dankbaar voor iedere attentie. hoe gering ook. welke hern geboden werd. Diepgelovig. heeft hij zijn taak in dit leven vervuld als een dienst aan Zijn Schepper en Heer. Een trouwe dienstknecht, die nu zijn loon zal hebben ontvangen. Beste kinderen, hebt dank voor uw zorgen. Met moeder hebben wij een rnooi gezin mogen hebben. Blijft in dezelfde liefde voor elkander zorgen.

Voor de deelnemeing betoond bij de het overlijden en de begrafenis. Betuigen wij heiermede onze oprechte dank

Nederweert. 17 augustus 1976
Familie Bergh

Additional Info