Gubbels, Coen


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

COEN GUBBELS

Coen is geboren te Leveroy op 15 juni 1905. Hij overleed plotseling in “Hornerhelde” op 23 oktober 1986, nadat hij aldaar vele jaren liefdevol zorgzaam verpleegd werd. Wij heb-ben hem ter ruste gelegd op het parochie-kerkhof te Leveroy op 27 oktober d.o.v.

Een levenslustige mens was hij. Ondanks zijn handicap. Vrolijk en blij ging hij door het leven. Hij zag alles van de zonnige kant. Zijn kruis wist hij moedig te dragen. Klagen was er niet bij. Blij was hij, als hij bezoek kreeg. Blij als een kind. Zijn geloof was rotsvast. Zijn eerbied voor het heilige, was uitzonderlijk. Hij hield van vriendschap. Vele mensen waren zijn vrienden. Hij ontwapende iedereen, door zijn eenvoud en eerlijkheid. Hij was groot in vele kleine dingen. De dankbaarheid straalde van zijn gezicht, als hij een kleine attentie ontving, of een opbeurend woord. Moge onze goede God deze nobele mens een plaats geven in Zijn nabijheid. Een plaats, waar voor Coen vrede en geluk wachten. Hij heeft het verdiend, want hij was een trouwe dienstknecht.

Coen, Rust in vrede!

Voor de blijken van medeleven, na het over-lijden en bij de uitvaart van Coen, zeggen wij U hartelijk dank.
Familie Gubbels.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden te Leveroy in de St. Barbarakerk op zondag 14 december 1986 om 10.00 uur.

coen gubbels