Mortelmans, Sjeng


Categories :

Dankbare herinnering aan

Sjeng Mortelmans
Blieje Sjeng”

levenspartner van
Maria van Neijenhof

Hij werd geboren te Leveroy op 12 april 1923 en overleed in het St. Jans Gasthuis te Weert op 25 juli 2001. Na een plechtige Uitvaartdienst op 30 juli in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy, hebben wij afscheid van Sjeng genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochie kerkhof aldaar.

Je was gewoon, heel gewoon bijzonder, je leven op zich was een wonder.Je was altijd opgewekt, vol goede moed en kracht.

Het lot had echter iets anders besloten en heel onverwacht werd je uit ons midden weggehaald. Je hebt met volle teugen van je vrijgezellenleven genoten. Je grote hobby was volks- en stijldansen.

Hier heb je ook Maria leren kennen, waarmee je de laatste 19 jaar nog heel gelukkig hebt samengeleefd. Wij willen God nu iets voor je vragen, je veilig in Zijn armen naar huis te dragen. Zodat je daar samen met je ouders kunt zijn, waar je, tot hun laatste levensadem, samen met Leny zorg voor hebt gedragen.

Daar kun je nu met hen zijn, verlost van zorg en pijn.

Uw blijken van meeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.

Maria van Neijenhof
Familie Mortelmans

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 9 september om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.