Raemakers Harie


Dankbaar gedenken wij

HARIE RAEMAKERS

echtgenoot van
MIEKE DERCKX

Hij werd geboren te Leveroy op 22 september 1917 en overleed thuis te Swartbroek, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 22 oktober 1986. Hij werd ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Swartbroek op 25 oktober d.o.v.
De veelzijdigheid van dit leven maakt het moeilijk om het In enkele woorden samen te vatten. Als goede echtgenoot, vader en opa, heeft pap hard gewerkt tot welzijn van mam, ons en onze kinderen. Een en al zorg voor mam en ons, maakte hij van zijn mooie grote gezin een veilige haven. Getuige van deze sterke onverwoestbare liefdesband In zijn gezin, is het verlangen van zijn kleinkinderen om elk weekend bij Opa en Oma op bezoek te gaan en te genieten van zijn “toverkunstjes”. Echte vreugde vond pap dan ook telkens In de sterke verbondenheid met al zijn kinderen en kleinkinderen.

Hij was belangstellend naar alles wat zich in de parochie afspeelde en daardoor bleef hij ook levendig en vitaal. Iedereen wist ook met welk een taaie wilskracht hij geleefd heeft, vooral vanaf het moment dat hij door een zware handicap werd getroffen en zeker In de laatste maanden. Pap wilde leven en hij wilde niet bij de pakken neerzitten. Waarlijk een voorbeeld van enorme wilskracht en vastberadenheid. Toen hij het einde nabij voelde komen aanvaardde pap dit, zonder vrees of klagen, maar In geloof en vertrouwen.

Om dit alles Is pap voor ons een mens geworden om van te blijven houden. Wij kunnen hem dan ook niet beter danken en eren, dan het goede van pap zijn leven In ons hart te bewaren en door te geven.
Voor Uw hartelijke blijken van medeleven, ons betoond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U oprecht dank.

M. Raemakers – Derkcx, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 6 december om 19.00 uur In de parochiekerk van de H. Cornelius te Swartbroek.

Tags: