Vestjens – Heeskens, Maria


Ter dankbare nagedachtenis aan

MARIA HEESKENS
weduwe van

THOMAS VESTJENS

Op 18 januari 1900 werd zij geboren te Roggel Voorzien van het H. Sacrament der Zieken is zij na een welbesteed leven overleden in het St. Jans-G as thuis te Weert op 21 april 1983. Op maandag 25 april vierden wij voor het laatst met haar de H. Eucharistie, waarna zij begraven werd op het parochie-kerkhof te Leveroy.

Onze dierbare overledene heeft een hard en zwaar leven achter de rug. Reeds vroeg werd zij weduwe en stond toen voor de welhaast onmogelijke taak om een gezin van zes kinderen groot te brengen. Toch is zij daar prachtig in geslaagd.

Zij schuwde het werk niet; overal in huis en in het veld heeft zij dag en nacht de handen uit de mouwen gestoken. Zij was hard voor zichzelf en zei vaak: „niet klagen, maar dragen.” Daarom verdient zij de naam van “sterke vrouw, zorgzame moeder en grote gelovige.” Want vooral doordat zij zo’n groot geloof had, kon zij zich door alle moeilijkheden heen

slaan. Haar geloof was wel van de oude stempel, maar ook rotsvast en zonder twijfel Met al haar noden en zorgen, met haar verdriet en leed, ging zij naar Maria en met het wapen van de rozenkrans overwon zij vele moeilijkheden.

Met grote dankbaarheid hebben haar kinderen haar altijd omringd, vooral de laatste tijd toen zij geheel van hen afhankelijk werd.

Wij vertrouwen, geloven en hopen, dat de Heer van leven en dood nu ook het volle leven zal geven aan Maria Heeskens. Zij was getrouw tot in de dood. Moge onze goede God deze trouw zegenen. Moge deze moeder, die zo ontzettend veel zorgen heeft gehad, nu voor altijd in vrede rusten in de handen van onze zorgende en bezorgde God.

H. Maria, bidt voor haar.
Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank. .

Kinderen Vestjens en kleinkinderen.

Tags: