Mortel van de – Soentjens, Lies


Categories :

In dankbare herinnering aan
Lies van de Mortel Soentjens
weduwe van
Jan van de Mortel

Zij werd geboren te Leveroy op 8 april 1918. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, gaf zij haar leven terug aan de Schepper op 8 augustus 1999. Donderdag 12 augustus werd op het parochiekerkhof van St. Matthias te WeertLeuken haar lichaam aan de aarde toevertrouwd.

Mam. Zij was zo vanzelfsprekend ons Mam. Ons thuisfront. onze basis. waar wij altijd terecht konden: waar iedereen zichzelf kon zijn: waar wij bij elkaar kwamen om de vreugde en het verdriet te delen. wat het leven met zich meebrengt. Mant hield van het leven, hield van mensen. Zij wilde lief en leed niet hen delen. Een sterke familieband. met name met haar tweelingzus. tante Marie. was erg belangrijk voor haar. Sterk en wilskrachtig heeft zij zich door moeilijke tijden gezet. Het verlies van Pap. Lieske en Hilde. hebben haar getekend.
Gesterkt door haar geloof heeft zij de kracht gevonden om verder te gaan en te zijn wat zij voor ons is geweest. Zeer actief heeft zij deelgenomen aan het verenigingsleven. o. a. als bestuurslid van de Ouderenverentging Leuken. Energiek ondernam zij allerlei uitstapjes. waar zij bijzonder veel plezier aan beleefde. Tot het laatst toe heeft zij optimaal van het leven genoten.
Mam. u bent nu weer bij pap. Rust zacht samen in de Eeuwige Liefde van onze Vader in de hemel.

Uw blijken van medeleven hebben wij bijzonder gewaardeerd. Graag zeggen wij u hiervoor onze dank. Kinderen van de Mortel en kleinkinderen.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 18 september om 17.30 uur in de parochiekerk van de H. Matthias te WeertLeuken.