Nederlands grootste opvanghuis voor kalveren, houdt open dag


Matthieu Kessels te midden van de rond 374 kalveren tellende jongveestapeL
(Van onze verslaggever)

HEYTHUYSEN / LEVEROY – Op het grootste jongvee-opfokbedrijf in Neder-land,boerderij M.Kessels te Heythuysen/Leveroy, wordt volgende week donderdag ( 28 april) een open dag gehouden voor melkveehouders. Tegelijkertijd set het eveneens in Leveroy gelegen melkveebedrijf Kurstjens zijn poorten open om de koeienhouders inzicht te geven in gebruik en bemesting van grasland. Sinds een jaar of tien fungeert het aan de Scheijvenhofweg gelegen bedrijf van M. Kessels als centraal opfokstation voor jong melkvee van een achttal veehouders uit de omgeving. In totaal hebben zij 374 kalveren gestationeerd bij genoemd bedrijf. Kort na hun geboorte worden de kalveren overgebracht naar het opfokbedrijf waar ze blijven tot rond het tweede jaar. De melkveehouders betalen daarvoor een dagvergoeding.Nadat de koeien een kalf hebben gekregen (afgekalfd ) gaan ze terug naar hun eigenaren, waar ze weer in de melkveestapel worden opgenomen.Op dit moment zijn er vijf van dergelijke jongvee-opfokbedrijven in Limburg: in Heythuysen, Sittard, UIlestraten, Castenray en IJsselstein. Heel Limburg telt op dit moment ruim 2000 melkveehouders met in totaal rond 800.000 koeien.

Ontwikkeling
In tegenstelling tot Brabant, in welke provincie al vele tientallen jongvee-opfokbedrijven bestaan, staat in Limburg deze bedrijfsvorm nog aan het begin van zijn ontwikkeling. Van alle melkveehouders hebben rond 20 bedrijven gekozen voor stationering van vrouwelijk jongvee bij opfokbedrijven. In het kader van een verdergaande specialisatie is het voor bedrijven van een bepaalde structuur voordeliger om zich uitsluitend bezig te houden met melkproduktie en de opfok van jongvee uit te besteden.Met het oog daarop heeft het consulent-schap rundveehouderij en akkerbouw in Limburg dit jaar het actiepunt bij de
Jongvee-opfokbedrijven gelegd.

Grasland
Tijdens de open dag zullen ook andere aspekten van de jongvee-opfok en het graselandgebruik toegelicht worden. Medewerkers van het consulentschap geven aan de hand van de praktijk informatie over o.a. ventilatie bij vee, buitenhokjes voor kalveren en voeding. Op het vlakbij gelegen melkveebedrijf van de heer Kurstjens wordt gedemonstreerd met verschillende maailengtes voor gras en bet gebruik van stikstofbemesting. Daarvoor zijn speciale proefveldjes aangelegd. Een medewerker van de gezondheidsdienst vertoont diaserie’s over o.a. klauw-verzorging. Tijdens eenzelfde open dag begin deze week in Epen was een geweldige belangstelling, waarbij zelfs veehouders uit België en Duitsland een kijkje kwamen nemen. De door het consulentschap in samenwerking met regionale studieclubs georganiseerde open dag is bedoeld voor veehouders en bun gezinsleden. De rondleidingen beginnen ’s morgens om 10 uur en ’s middags om 13.30 uur.

Tags: