Verzet tegen tennisbanen


(Van onze verslaggever) NEDERWEERT/LEVEROY -B. cn W. van Nederweert hebben de gemeenteraad voorgesteld om een krediet van ruim 71 mille beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tweetal tennisbanen in het dorp Leveroy. Voor deze tak van sport bestaat in Leveroy ruime belangstelling.

Ongeveer 70 personen hebben te kennen gegeven lid te willen worden van de tennisclub. De bedoeling is dat de banen worden gerealiseerd op het terrein dat is gelegen achter het gemeenschapshuis Leverona. Er zal geen kleedaccommodatie worden gebouwd, maar desgewenst kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen in het gemeenschapshuis. Overigens heeft de plaatsbepaling voor de tennisbanen de nodige voeten in de aarde gehad. Met name de afdeling Leveroy van „Jong Nederland” stemt allerminst in met de gekozen plek. Deze vereniging heeft dat ook aan de gemeente Nederweert kenbaar gemaakt.

„Jong Nederland” maakt er bezwaar tegen dat een terrein dat gebruikt wordt door de georganiseerde en ongeorga-
niseerde jeugd, verloren gaat. Bovendien wordt er geen redelijk alternatief tegenover gesteld. B. en W. stellen evenwel dat het onderhavige terrein – mede door de toestand waarin het verkeert – niet wordt beschouwd als een door de jeugd veelvuldig gebruikt speelterrein. Indien op de betreffende plek tennisbanen worden aangelegd en de omliggende ruimte wordt opgeknapt, ontstaat een meervoudig te benutten voorziening, waarmee volgens het oordeel j van B. en W. de behoeften aan sport- en jeugdspeelgelegen-heid goed worden bediend. B. en W. adviseren de raad om het bezwaar van „Jong Nederland” voor kennisgeving aan te nemen.

Dit voorstel komt aan de orde in de raadsvergadering op 22 februari in „De Pinnenhof” in Nederweert. Tijdens deze vergadering wordt ook de behandeling van de gemeentebegroting 1979 voortgezet.

Tags: ,