Echtpaar van de Schoor-Hillekens in het goud


Vrijdag (vandaag) zal het feest zijn in Leveroy. Op die dag wordt herdacht dat het echtpaar Van de Schoor – Hillekens 50 jaar geleden in het huwelijk trad. De gemeenschap van Leveroy zal dit feest zeker niet voorbij laten gaan, temeer dat beide  echtelieden in Leveroy geboren en getogen zijn.

1919 was voor de familie van de Schoor een zeer bijzonder jaar. In dat jaar n.l. traden drie broers van de Schoor in het huwelijk hen hebben reeds hun gouden bruiloft gevierd. Dat was de heer Sjang van de Schoor die thans met zijn echtgenote van een rustige oude dag geniet in het bejaardenhuis van Nederweert en de heer Jacques van de Schoor, die thans als gepensioneerd hoofd van de school woonachtig is in het Brabantse Nuenen.

De echtelieden Van de Schoor – Hillekens zijn altijd woonachtig ge­weest in Leveroy. Toen Wullem van de Schoor na zijn militaire dienst — hij was lange tijd gelegerd geweest nabij de Belgische grens — in Leveroy terugkeerde trouwde hij met Drina Hillekens, een meisje bij hem uit de buurt. Zij betrokken een kleine maar nog vrij nieuwe boerderij „op de berg” te Leveroy-Maxet.

Sindsdien is de heer Van de Schoor in Leveroy ook wel bekend als „Bergs-Wulm”.

Het was hard werken geblazen op het kleine bedrijfje. Maxet was toen nog niet zo’n bloeiend landbouwgebied als thans. De slechte grond moest in cultuur gebracht worden en dat vergde veel inspanning. Maar het echtpaar van de Schoor slaagde er in een bloeiend en zich steeds uitbreidend bedrijf op te bouwen.

De Tweede Wereldoorlog was wederom een bijzonder moeilijke tijd voor het echtpaar. Uit het huwelijk waren elf kinderen geboren en twee ervan kwamen tijdens en vlak na de oorlog te overlijden.

Na de oorlog werd weer hard gewerkt voor het bedrijf. De heer en mevrouw Van de Schoor wisten zich nu geholpen door enige van hun de kinderen.

Enkele jaren geleden nam de oudste zoon de taak van zijn vader op en het echtpaar Van de Schoor betrok een nieuwe woning in de kom het dorp Leveroy. Daar voel zich volkomen op hun gemak meer daar ze nog zeer vitaal en gezond zijn. Van de voornemen om rust te nemen is niet altijd veel terecht gekomen.

vlnr: Tina, André en Fien vd Schoor

De heer en mevrouw van de schoor gaan werken in de bedrijven van hun kinderen zal het feest te midden van hun kinderen en de 26 kleinkinderen worden gevierd. Een van de dochters kan helaas niet aanwezig zijn omdat zij enkele jaren geleden emigreerde naar Australië. Een andere dochter is zes jaar als missiezuster in Irian Barat werkzaam geweest. Maar zij keerde begin van dit jaar in Nederland te­rug.

Om 15.00 uur zal tot intentie van het gouden paar een eucharistieviering worden gehouden in de parochiekerk van Leveroy. Daarna zal het feest zijn en de zeer grote familie en de grote kring van vrienden en bekenden zal zeker van de gelegenheid gebruik maken het gouden echtpaar de hand te komen drukken.

Tags: ,