Leveroy is monument aan Onderweg kwijt

Bron: de limburger

Een oude boerderij is niet per definitie een rijksmonument. Ook al heeft de rijksdienst voor de Monumentenzorg er het predicaat beschermd rijksmonument
aan toegekend. Dat heeft deze rijksdienst ervaren in Leveroy.

Begin vorig jaar wees Monumentenzorg de oude boerderij van R. Rooyakkers aan de Onderweg in Leveroy aan tot beschermd rijksmonument. Dat gebeurde onder meer op aandringen van de Boerderijen-stichting Limburg in Roermond.

De eigenaar van de boerderij protesteerde meteen tegen die aanwijzing. Ruim een jaar lang hoorde hij niets van de rijksdienst. Maar enkele weken geleden
kreeg hij zijn zin. Monumentenzorg heeft de Leveroyse boerderij geschrapt uit de
lijst rijksmonumenten. Nader onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de boerderij helemaal niet meer voldoet aan de voorwaarden om het predicaat monument te krijgen. De oude boerderij is al in 2002 tot op de fundering gesloopt
en daarna opnieuw opgebouwd. De opkamer en de kelder zijn bij die operatie verdwenen. Ook werd de oude stal vervangen door een woonruimte, verdween
de schuur en is de vrijgekomen ruimte nu ingericht als berging en garage. Door al
die ingrepen voldoet de boerderij niet meer aan de voorwaarde dat ze minstens vijftig jaar oud moet zijn.

Dat de boerderij een jaar geleden toch als monument werd aangewezen, is volgens Monumentenzorg heel simpel. Het aanwijzingsbesluit heeft zich
gekruist met een besluit van de gemeente Nederweert dat de boerderij mocht worden gesloopt

Tags: ,