Frenken, Slaats Maria


TER GEDACHTENIS AAN

MARIA SLAATS

weduwe van
PETER HUBERT FRENKEN
Lid van de H. Familie

Geboren te Meyel 14 februari 1896, overleden te Leveroy (gem. Heythuysen) op 8 december 1965, na het ontvangen van het heilig sacrament der zieken en de pauselijke zegen in het stervensuur.

In stilte is zij van ons heengegaan, zoals zij ook onder ons geleefd heeft. Reeds vroeg verloor zij haar man en stond zij alleen in de zorg voor haar gezin en de opvoeding van haar kinderen.

Met een eenvoudig geloof en een haast vanzelfsprekend Godsvertrouwen heeft zij de taak, met haar man samen begonnen, alleen tot een goed einde gebracht.

Onverwachts kwam voor haar de voltooiing van haar aardse loopbaan op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, haar patrones en voorspreekster bij God. We mogen zeggen dat zij haar taak hier goed volbracht had en dat duidelijk de zegen van God er op rustte.

Haar kinderen mogen haar lof verkondigen en haar mede parochianen haar gedachtenis in ere bewaren, want zij was een goede vrouw, die voor iedereen een hartelijk woord had en altijd klaar stond.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u allen voor uw goedheid voor mij. Ook mijn schoonzuster, die als huisgenote altijd, maar vooral in de moeilijkste uren van mijn leven, voor mij zo’n grote steun zijt geweest. Blijft mij in uw gebed gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Drukkerij Bongers, Heythuysen

Categories :