Moonen, Peter Mathijs


TER GEDACHTENIS AAN

PETER MATHIJS MOONEN

echtgenoot van

ELISABETH GERTRUDIS VAN POL

Lid van de H. Familie

Geboren te Haelen 18 Juni 1888. overleden te Leveroy 28 november 1965, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

.Tot U. mijn God. verhef ik mijn hart. Op U vertrouw ik. In eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.” Ps. 24.1. Zo bidt de kerk op de 1ste zondag van de Advent. Met hetzelfde vertrouwvolle uitzien naar God is deze dierbare overledene in de vroege morgen van de 1ste Adventszondag uit ons midden heengegaan. Met de apostel Paulus heeft hij in zijn lange lijden dikwijls gebeden: .Met Christus ben Ik aan het kruis gehecht.” en .Ik verlang ernaar ontbonden te worden (van dit vergankeliik lichaam) om met Christus te zijn.’ De kracht om in geduld te volharden putte hij uit het vertrouwen, dat wie deelgenoot wordt aan Christus lijden, ook deel zal krijgen aan Zijn heerlijkheid.

Zijn heengaan betekent een groot gemis, ’t meest natuurlijk voor zijn dierbaren. Maar ligt er ook geen troost In als wij van onze doden zo’n goede gedachtenis mogen bewaren? En hoe was hij een goede echtgenoot, een toegewijde vader, maar eveneens een altijd belangstellende medemens en een oprecht christen.

In dankbaarheid willen wij daarom bidden:

.O Heer, GIJ hebt hem aan ons gegeven, en hij was ons geluk en onze liefde.

Gij hebt hem van ons teruggevraagd en wil hebben hem aan U gegeven, maar met een hart vol droefheid. Wij danken U, dat wij hem zo lang mochten hebben. Heer, neem hem op in Uw heerlijkheid, en help ons dat wij hem eens terugzien.

Moge hij rusten in vrede.

Tags: