Weijers, Joannes


Weijers Joannes 1965vkWeijers Joannes 1965

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft. zal leven. al is hij ook gestorven.
En alwle leeft en gelooft In Mij zal niet sterven in eeuwigheid

TER GEDACHTENIS AAN

JOANNES WEIJERS

echtgenoot van
SOPHIA MARGARETHA KLAESSEN
Lid van de H. Familie

Geboren te Leveroy 24 januari 1883. aldaar over. leden op 9 december 1965 na meermalen de H. Sacramenten der Zieken ontvangen te hebben.

Het is voor de mens soms heel moeilijk de dood te zien als de overgang naar een beter leven. Hier was hij duidelijk de dienaar van Gods liefde. die een mens verloste van zijn ongeneeslijk lijden.
leder mensenleven staat vroeg of laat In het teken van het kruis. Ook in het lijden – en misschien wel bijzonder door het lijden – moet de mens groeien tot gelijkvormigheid met Christus. Ook Vvan alle messelijk lijden mag men zeggen. wat van Christus lijden geschreven staat. .Moest do Christus dit alles niet lijden om zo zijn heerlijkheid binnen to gaan

Soms wordt dit reeds zichtbaar in dit leven. Menige zieke Is een bron van vrede en bemoediging voor zijn omgeving. Ook deze dierbare overledene was dit. Hij had zich met zijn jarenlange machteloosheid verzoend, leefde In vrede met zijn toestand, was blij met de kleine vreugden van het leven en dankbaar voor alles wat men voor hem dood. Alleen een levend geloof ken een mens zo doen uitgroeien.

Mijn dierbare echtgenote. kinderen en kleinkinderen, Ik dank u allen voor uw goedheid en bijzonder voor uw geduld, waarmee gij mij jarenlang tijdens mijn ziekte hebt verzorgd. Leeft in de verwachting van een gelukkig weerzien, tezamen, zoals ik u steeds ben voorgegaan en gedenkt mij in uw gebed.

Moge hij rusten In vrede.