GOERTZ – STAPPERS, LIES

Categories :

Ter nagedachtenis aan

LIES STAPPERS

echtgenote van
LEI GOERTZ

Geboren 27 september 1930 te Roggel
en overleden in het St. Jans Gasthuis te Weert 29 december 1990.

Na een plechtige Uitvaartdienst op 3 januari 1991 werd zij op het parochiekerkhof te Heythuysen ter rust gelegd.

Na een kortstondige ziekte in de kerstweek is zij van ons heengegaan, de gedienstige vrouw en moeder die vertrouwen uitstraalde. Na haar huwelijk in 1956 ging zij met haar echtgenoot op zijn ouderlijke boerderij in Leveroy wonen. Daar kwam zij voor het eerst echt in aanraking met het boerenleven, waarin zij al gauw helemaal werd opgenomen. Aan een voor haar tot dan toe onbekende leefwereld heeft zij zich helemaal aangepast. In Leveroy werden de kinderen geboren, aan wie zij al haar zorgen gaf. Op de boerderij is ook haar liefde ontwaakt voor de natuur, waarmee zij altijd zorgvuldig is omgegaan. Zij was een goede gastvrouw en haar huis was een open huis.

Zij stond midden in het leven, met een ruime belangstelling voor alles wat om haar heen gebeurde. Zo deelde zij ook in vreugde en verdriet van haar familieleden en dorpsgenoten. Zij stond voor iedereen klaar en was eenvoudigweg voor menigeen een grote steun. Op haar eigen wijze ging zij om met haar God, zonder franje. Ruim twee jaar woonde zij in Heythuysen, toen zij stierf. Daar had Mam eindelijk meer tijd gekregen voor Pap en voor zichzelf; en zij heeft er genoten van haar wandelingen met de honden in de natuur.
Wij allen zullen haar missen nu. Maar vooral de kleinkinderen, voor wie zij een lieve Oma was, die altijd liedjes met hen zong. Moge de hemel nu haar paradijs zijn.

Voor Uw medeleven na het overlijden en bij de begrafenis van Mam, danken wij U hartelijk.

L. Goertz, kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 16 februari 1991 om 19.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Heythuysen.