Kerstvieringen in kerk Leveroy

De parochie St. Barbara te Leveroy heeft voor de kerstdagen een programma samengesteld van veelzijdige vieringen en diensten. Op 24 december om 19.00 uur zal er een kinderkerkdienst zijn o.l.v. dhr. M. Kwaspen, waarna om 23.00 uur de nachtmis geheel ondersteund wordt door muzikanten van fanfare concordia o.l.v. Tjeu Linssen en de beide Leveroyse koren Cantate en Canticum Novum o.l.v. dhr. Hans Peeters. De hoogmis op Kerstdag om 10.00 uur zal geheel in het teken staan van de gregoriaanse kerkzang en uitgevoerd worden door het mannenkoor Canticum Novum. Op 2e Kerstdag is er de inmiddels traditionele hoogmis om 10.00 uur met meerstemmige gezangen door de beide Leveroyse koren. Ook op oudejaarsavond om 19.00 uur zijn de beide koren wederom present om de Oudejaasavonden dankviering aan het einde van 1990 te ondersteunen.

Van de meer stemmige gezangen worden op 21 december a.s. opnamen gemaakt door de ROZ. Deze opnamen zullen tijdens de Kerstdagen uitgezonden worden. Tenslotte zal op zondag 6 januari het gemengd koor “Con Amore” uit Baexem om 10.00 uur in Leveroy te gast zijn.

Tags: ,