Triepels, Wiel


Ter dankbare herinnering aan

WIEL TRIEPELS

echtgenoot van
MARIA WULMS

Hij is geboren te Leuken – Weert op 31 december 1915. In de avond van 3 januari 1991 overleed hij na een lange ziekte in het St. Jans Gasthuis te Weert. Een week voor zijn overlijden ontving hij bij volle bewustzijn het H. Sacrament van de Zieken. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy na een plechtige Eucharistieviering op dinsdag 8 januari 1991.

Een zorgzame man, een goede vader, een lieve opa. Dat was Wiel Triepels, agrariër in hart en nieren. Hij heeft het werk nooit geschuwd, integendeel, in zijn beste jaren werkte hij als een paard, van de vroege morgen tot de late avond. Hij pakte alles aan en zag nergens tegen op. Totdat een afmattende ziekte hem in een ijzeren greep hield, waardoor het stilaan onmogelijk voor hem was om nog met dezelfde ijver zijn werk te doen. Hij vond dat heel erg. Maar zijn belangstelling voor het wel en wee in en om de boerderij bleef bestaan ondanks dat hij gekluisterd was aan huis en zelf niet meer de handen uit de mouwen kon steken.

Met de kracht van een sterke man heeft hij zich verzet tegen zijn ziekte, totdat hij het moede hoofd neerlegde in de handen van de Schepper. Mam en de kinderen en kleinkinderen nemen met groot verdriet afscheid van hem maar zullen hem altijd in hun hart bewaren als een voorbeeldige vader. Voorbeeldig ook in zijn geloofsleven. Jarenlang reeds kon hij niet meer wekelijks in de kerk komen, maar via de radio wilde hij elk weekend in gebed verenigd zijn met de parochie. Het hoorde bij zijn leven. Hij was een trouwe dienaar. En nu wij niet meer voor hem kunnen zorgen, nu hopen en verwachten wij, dat de Schepper van hemel en aarde onze zorg overneemt en hem bewaart in Zijn altijddurende liefde.

Moge hij rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van onze dierbare overledene, zeggen wij U heel hartelijk dank. M. Triepels Wulms, kinderen en kleinkinderen.  De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 24 februari 1991 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Tags: