Pater Nijhof A. A. gaat van Herkenbosch naar Leveroy

Categories :
Tags: ,

Pater Nijhof A. A. gaat van  Herkenbosch naar Leveroy

Pater Emmanuel Nijhof, Assumptionist, is door zijn overheid overgeplaatst van Herkenbosch naar Leveroy. Dat betekent een verlies voor de Roerstreek, waar pater Nijhof zich met name voor de Jeugd van de streek ongekende verdiensten heeft verworven. In de Roerstreekdorpen heeft hij voor de jongeren o,a. talrijke conferenties en jongerenmeditaties verzorgd.
In het bijzonder zal pater Nijhof  gemist worden op de huishoudschool te Posterholt, waar hij tien volle jaren godsdienst-leraar was voor de primaire opleing alsmede voor alle vervolgopleidingen. Gezien zijn overplaatsing zal hij deze taak niet langer kunnen vol brengen.

Pater Nijhof, dig inmiddels zes publicatles inzake kathechetische vernieuwing op zijn naam bracht, zal In Leveroy zeker de kans krijgen, zijn oeuvre uit te breiden. Op dringend verzoek blijft hij het modera torschap van de Roermondse UTS behouden. Ook blijft hij moderator van het kinderopvangcentrum Jeugddorp Bethanie te Hom, waaraan hij inmiddels ook al zes jaren zijn beste krachten heeft gegeven.

Ziet de Roerstreek hem ongaarne vertrekken, gelukkig blijft deze gevierde spreker en enthousiaste conferencier behouden voor Limburg en zal hij hier blijven meewerken aap de vorming van de Limburgse Jeugd. Ook de redactie van ons blad, die bij herhaling een beroep op hem mocht doen, hoopt in de toekomst nog vaak van zijn kwaliteiten als schrijver gebruik te kunnen maken.


Bron: ONS BLAD herkenbosch
Zondag 3  juli 1966 JRG. 16. no. 26,

Redactie en Administratie: P.Hubertus Heusschen a.a.

Benoeming
Pater Nijhof is door zijn Provinciale Overste Benoemd tot assistent van de parochie Leveroy Bijna negen naar heeft hij vanuit ons klooster, eerst de oude kapelanie, later het mooie nieuwe gebouw, zich speciaal gegeven aan de jeugd. Als gevierde godsdienstleraar was het begrijpelijk dat de handboeken die hij heeft uitgegeven een goede pers ontvingen en op vele scholen in het land gebruikt worden.

Op menige Ouderavond wist hij zijn ervaringen enthousiast over te dragen en nog steeds heeft hij zijn hart aan de jeugd verpand. Hij zal dan ook moderator blijven van de te Roermond.

Wij wensen de Pater goede aard in zijn nieuwe omgeving, succes in zijn arbeid en Gods rijkste zegen over zijn Priesterwerk. Gelukkig is het aantal kilometers tussen Leveroy en Herkenbosch niet zo heel groot,   Pater Rector