kort nieuws 9-1978

LEVEROY – Muzikale rondwandeling — Fanfare Concordia is weer toe aan de jaarlijkse muzikale rondwandeling. Dit traditioneel gebeuren heeft tot doel de kas van de muziekvereniging enigermate op te vijzelen. Daartoe trekken in de namiddag de muzikanten spelend door Leveroy, terwijl de bestuursleden huis aan huis een geldelijke bijdrage vragen. De muzikale rondwandeling vindt plaats op zondag 1 oktober.

LEVEROY – Uitwisseling bejaarden – Vrijdag 29 september houdt de bejaardenvereniging van Leveroy een uitwisseling met de afdeling uit Stramproy als antwoord op oen eerder in deze zomer gebracht bezoek aan genoemde afdeling. Om 2 uur ’s middags is de hernieuwde kennismaking waarna via volksdansen, voordrachten en sketches de middag in zaal Leverona wordt doorgebracht. Als sluitstuk van deze uitwisseling zullen schoolkinderen een musical opvoeren o.l.v de heer M. Kwaspen. hoofd van de basisschool

LEVEROY — Beëdiging kerkmeester – Donderdag 28 september zal officieel de beëdiging plaats vinden van de heer M. Kwaspen tot lid van het kerkbestuur van de Sint Barbaraparochie. Deze plechtigheid zal geschieden ten huize van deken G. van Hees in Heythuysen. De heer M. Kwaspen zal ook het secretariaat van het kerkbestuur op zich nemen, dat eerder 15 jaar lang in handen was van de heer M. Kessels, die inmiddels onder grote dank afscheid heeft genomen.

 

Tags: ,