Leveroy kreeg fraaie nieuwe kleuterschool


MAAS- EN ROERBODE

Zaterdag 13 november 1965

Leveroy kreeg fraaie nieuwe kleuterschool

De kleuters van Leveroy genieten hun De speelplaats is op het zuiden gele-onderwijs niet meer onder de directe schutse van Sint Barbara. Zij hebben de Sint Barbara-zaal, die als noodlokaal gebruikt werd, verlaten om over te huizen naar de nieuwe fraaie kleuterschool in de Pastoor de Fauwestraat. Het is een prettige overgang geworden van de kille zaal naar het nieuwe schooltje met een speelse allure als van een bungalow.

Van de laagbouw, die leuk onderbroken wordt door een schoorsteenpartij, gaat veel vriendelijkheid uit. De ligging op het hoge terrein is gunstig en biedt een pracht gelegenheid om een passende beplanting aan te brengen. De voorgevel ligt op het noorden en is vrij strak en gesloten.

Het ontwerp van de nieuwe school is gemaakt door de architecten Wagemans te Rogge! en Ruijters te Venlo. Het interieur bestaat uit een ruim speel-werk-lokaal met veel glas op het zuiden. In dit lokaal is een afzonderlijke werkhoek.

De ruime ingang heeft toegang tot de hal met garderobe, waarin veel licht toetreedt door de raampartij van de westelijke gevel. Op de mooie hal sluiten de toiletten en het verblijf van de leidsters aan.

De speelplaats is op het zuiden gelegen. De Kleuters vinden hier een goede beschutting achter de hoofdbouw en de niet te hoge muur, die de hoofdbouw met de vrij liggende berging verbindt.

De bouw, welke uitgevoerd werd door aannemer Heijnen te Kelpen is zodanig geprojecteerd, dat in de toekomst uitbreiding met een tweede speel-werk-lokaal gemakkelijk kan geschieden. Deze uitbreiding is met een grote sprong aan de westkant geprojecteerd, waarbij de bestaande toiletten, evenals de hal en garderobe vergroot zullen worden. De schoorsteen zal bij realisering van deze uitbreiding niet langer in de westgevel uitspringen, omdat tegen de sprong in de voorgevel het leidsters verblijf gebouwd zal worden.

Het gehele interieur is fris en gezellig uitgevoerd, zodat de Leveroyse jeugd thans over een klein paradijsje beschikt, waar het vooral als de zon schijnt gezellig toeven is. De nieuwe school is een sieraad voor Leveroij en van grote betekenis voor het kleuteronderwijs. Leveroij heeft hierop lang gewacht, doch dit wachten is wel beloond.

Tags: