Leveroy heeft nu ook gemeenschapsraad

20 Maart 1975 “De Limburger”

(Van onze verslaggever)  LEVEROY – Sinds korte tijd heeft Leveroy zijn eigen gemeenschapsraad. Geboren uit een behoefte aan inspraak inzake de leefbaarheid van dit kerkdorp, hebben enkele personen de hoofden bij elkaar gestoken om te komen tot een kern van mensen, die namens de gemeenschap mee willen werken aan de blijvende ontwikkeling van het dorp.

Ook het feit dat Leveroy behoort tot drie gemeenten, is mede oorzaak van de oprichting van deze gemeenschapsraad. Zonder in de verdrukking te komen kan men nu tijdig de vinger aan de pols houden en vervolgens signalen doorgeven. De gemeenschapsraad bestaat uit mej. N. Wetemans en de heren Derks, J. Naus, J. Nijhof, Chr. Breukers, G, Heynen, W. Frenken, H. Brueren en L. van Roy. Als informanten en adviseurs zijn toegevoegd de gemeenteraadsleden M. Kessels voor Heythuysen en G. Stals voor Nederweert. De voltallige raad koos tot zijn voorzitter de heer J. Nijhof, tevens pastoor van de parochie. Tot secretaris werd benoemd de heer H. Brueren. Het beroep dat de gemeenschapsraad deed op de gedeputeerden Horsman en Stals om binnenkort een bezoek aan Leveroy te brengen, zal worden ingewilligd. Men zal dan over verschillende problemen, waarmee Leveroy wordt geconfronteerd, spreken. Onderwerpen als riolering  en de slechte toegangsweg vanuit Heythuysen zullen dan zeker aan de orde worden gesteld.

Categories :
Tags: ,