Geraats, Maria Petronella


Categories :

„Vandaag zult gij weten dat do Heer komt en morgen zult gij Zijn heerlijkheid aanschouwen.”   (Vigilie van Kerstmis)

Ter gedachtenis aan

MARIA PETRONELLA GERAATS

Lid van de H. Familie
Geboren te Leveroy 24 maart 1886, in de Heer ontslapen 25 december 1964 in het St. Jans – Ziekenhuis te Weert, begraven te Leveroy 29 december d.a.v.

Het leven van do Christen is vol van het komen van de Heer. Het groeit naar zijn voltooiing in de verwachting van Zijn wederkomst.

In de stilte van de heilige Kerstnacht voltooide zij haar omwandeling in dit aardse in do ontmoeting met haar Heer in het hemelse.

Voor haar werd het geen Kerstmis meer in het geloof en de hoop, maar de heerlijkheid Gods ging voor haar op.

„Zalig zij die niet gezien, en toch geloofd hebben. Alwie in ootmoed wordt herboren, die is van het hemelse geslacht.”

Haar dierbaren op aarde zullen haar zeker erg missen, maar ook getroost worden door de vaste hoep op een gelukkig weerzien In hot hiernamaals.

Jezus Verlosser der wereld, ontferm U.