Geraats, Maria


GeraatsMaria1964vkGeraatsMaria1964

„Vandaag zult gij weten dat de Heer komt en morgen zult gij Zijn heerlijkheid aanschouwen.” (Vigilie van Kerstmis) Ter gedachtenis aan

MARIA PETRONELLA GERAATS
Lid van de H. Familie

Geboren te Leveroy 24 maart 1886, in de Heer ontslapen 25 december 1964 in het St. Jans Ziekenhuis te Weert, begraven te Leveroy 29 december d.a.v.

Het leven van de Christen is vol van het komen van de Heer. Het groeit naar zijn voltooiïng in de verwachting van Zijn wederkomst.
In de stilte van de heilige Kerstnacht voltooide zij haar omwandeling in dit aardse in de ontmoeting met haar Heer in het hemelse.
Voor haar werd het geen Kerstmis meer in het geloof en de hoop, maar de heerlijkheid Gods ging voor haar op.
„Zalig zij die niet gezien, en toch geloofd hebben. Alwie in ootmoed wordt herboren, die is van het hemelse geslacht.”
Haar dierbaren op aarde zullen haar zeker erg missen, maar ook getroost worden door de vaste hoop op een gelukkig weerzien In het hiernamaals.

Jezus Verlosser der wereld, ontferm U.