Gubbels Joannes


TER VROME GEDACHTENIS AAN

Joannes Hubertus Gubbels

Lid van de H. Familie

echtgenoot van
Anna Maria van de Schoor

De dierbare overledene werd geboren 6 Januari 1877 in Leveroy. Hij overleed aldaar zacht en kalm in den Heer, meermalen gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, op 6 Nov. 1954.

De dood van deze goede mens zal een grote leegte achterlaten voor zijn echtgenote. waarmee hij meer dan 50 jaar en een gelukkig huwelijk lief en leed dealde, en voor zijn kinderen, waarvan hij de beminde en zorgzame Vader was.

Hij was een man van grote hartelijkheid en christelijk plichtsbesef. De dienst van God gold hem steeds ah eerste en voornaamste plicht. Daarnaast was gestage arbeid voor het geluk en de voorspoed van zijn gezin hem tot een levenstaak Daarom was zijn levensweg zo schoon, zijn ouder. dom zo gelukkig en telde hij vele vrienden.
Nu heeft God hem opgeroepen naar het Vaderhuis, waar zijn geloof en zijn hoop in vervulling zullen gaan in het aanschouwen en genieten van de hoogste liefde, die alleen een mensenhart volledig gelukkig kan maken. Mijn dierbare echtgenote en kinderen, vaartwel, Ik dank u nog voor uw liefde en goede zorgen,

Blijft mij gedenken in het gebed en in het offer aan het altaar Gods. In de hemel zien we elkander eens weder,

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID,