Dag: 3 december 1925

Breukers, PetrusBreukers, Petrus

JEZUS + MARIA + JOSEPH. : In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Petrus Joannes Breukers echtgenoot van Wilhelmina Catharina van Ratingen. De overledene werd geboren te Leveroij den 7 April 1852 en ontsliep aldaar in den Heer den 3 December 1925, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Met hem is […]