Küster, Rene


Categories :

In dankbare herinnering aan

Rene Küster

echtgenoot van
Maria Küster-van Hoef

* Leveroy, 8 februari 1941    –     † Roermond, 27 juni 2022

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de crematiedienst in de aula van Crematorium Tussen de Bergen te Roermond op 5 juli 2022.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven danken wij u van harte.
Maria Küster – van Hoef
William Küster

Wanneer je terugblikt in het leven
blijkt alles snel te gaan.

Het duurde allemaal maar even
dat ritme van een lach en een traan.

Alles moest je uit handen geven,
het levenstempo werd te zwoor.

Maar één ding is altijd gebleven,
dat is de liefde voor elkaar.