Kessels, Jozef


Ter troostvolle gedachtenis aan ons inniggeliefd zoontje en broertje

JOZEF KESSELS

geboren te Heijthuijsen 18 September 1933,
overleden 10 November en begraven te Leveroij 13 November 1937.

Schrei niet, vader, schrei niet, moeder, dat ik naar den hemel vloog, ‘k Schouw nu wat geen mensch aanschouwde, ‘k zie in God niet stralend oog.

Wilt Uw tranen toch bedwingen broertjes, zusjes. weent niet meer!
broertje juicht bij de hemelingen daar ziet gij hem eenmaal weer.

Alle pijn Is nu geleden, eeuwig, eeuwig is mijn lust, op den schoot zelf van Maria, die mij lieflijk streelt en kust.

En mijn arm om liet Kindje Jezus, spreek ik, smeek ik voor U bei, en Ik zie de blanke Engelen om ons heen en vlak bij mij.

Vader, moeder, heft uw oogen, ziet mij door uw tranen aan wat God doet is liefde en wijsheid, eens ult ’t met mij verstaan.