Geraats, Pierre


Categories :

Blijf in Uw herinnering bewaren

PIERRE GERAATS

echtgenoot van
MARIA HOUWEN

Geboren op 16 mei 1914 te Leveroy, overleed hij in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond op 2 juni 1986, voorzien van het H. Oliesel. Op 5 juni 1986 hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige Eucharistieviering.

Pap, er is een lege plaats gekomen in ons huis te Leveroy. Wij zullen je erg missen. Vooral mam, met wie je zo vele jaren gelukkig getrouwd was, zal deze leegte het ergste voelen. Wij hadden je nog graag bij ons gehouden, maar het mocht niet zo zijn. Gelukkig leven er in ons vele dierbare herinneringen voort, herinneringen die wij mee willen dragen, als een kostbaar geschenk. Wij denken eraan hoe je met grote zorg voor ons hebt geleefd en hoe je met ons, de kinderen en jouw kleinkinderen, omging als een echte goede vader en lieve opa. Wij herinneren ons hoe je in oprechte trouw met mam door het leven ging in een harmonieus en gelukkig huwelijk. Wij herinneren ons je grote liefde voor de natuur, waardoor je zo intens kon genieten van de schepping, van de vogels en de bomen en de kleurenpracht van bloemen en planten. Wij herinneren ons je grote liefde voor “thuis”. Daar was je jezelf, daar vond je je levensgeluk en je geborgenheid. Wij herinneren ons hoe je hield van je bedrijf, waarvoor je consequent aandacht had en waar je niet weg was te slaan. Het bedrijf was je hobby! Wij herinneren ons je humor, je slagvaardige manier van spreken, je nuchterheid als het over soms ingewikkelde zaken ging. Voor dit alles danken wij je van harte. Ook en vooral omdat je ons een voorbeeld hebt gegeven van een echt gelovig mens. Je was trouw in je geloof en het heeft ons ontroerd dat je daags voor je heengaan nog zei : Ik heb me helemaal overgegeven aan de Schepper. Moge jouw Schepper je nu aanvaarden als Zijn trouwe dienstknecht.

Pap, rust in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van mijn dierbare man, onze lieve pap en opa, zeggen wij U hartelijk dank. M. Geraats – Houwen, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 20 juli 1986 om 10.00 uur.