Veriaek – Reijnders, Mia


Categories :

Mia Veriaek – Reijnders

7 september 1929 – Leveroy – 19 september 2015

echtgenote van
Karei Verlaek (+ 2004)

As ‘t laeve neet mier geit wiej gehooptj
As dich veül waerdj aafgenome
Den is ‘t moeilijk óm nog bliej te zeen En diej
lang daag door te kome Toch woore d’r
auch veul dinge Om dankbaar op trük
te kiêke Unne leeve mins, un sjoeën
gezin En kleinkinjer deeje eur laeve
verriêke Eederein bleef al mer kome
Gae woortj noêts lang allein En auch
wiej ‘t d’r op aan kwoom Wore wae
allemaol biej-ein Wae hope det gae
hübtj gedachtj Ze doon good veur mich
zürge Ich veul mich veilig hiej in bed

Bedanktj… mer neet toet mürge.

Bedankt voor uw getoonde medeleven. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 november om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.