Breukers, Theodorus


Dankbare herinnering aan

THEODORUS HUBERTUS BREUKERS

weduwnaar van
JOANNA CATHARINA TRUIJEN

Hij werd geboren te Nederweert op 5 maart 1892 en overleed te Weert op 19 januari 1982. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het paro-chiekerkhof te Leveroy op 23 januari d.o.v.

Kort nadat zijn geliefde dochter, Judith, van ons had afscheid genomen, heeft Pa ook zijn leven teruggelegd in de handen van de Schepper. Stil en rustig is hij gestorven, na een leven van grote interesse voor alles, wat zich rond hem afspeelde. Hij was een mens met veel wijsheid en een hel-der verstand. Zijn oordeel was evenwichtig en afgewogen en men kon bouwen op wat hij mensen beloofde. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen en kon voor hen een hartelijke en meelevende belangstelling opbrengen. En aan buitenstaanders vertelde hij met grote achting en trots over hun wel en wee.

Ondanks dat hij al heel vroeg getroffen werd door een blijvende doofheid, heeft hij zonder klagen deze handicap gedragen en hij deed al-tijd alle moeite, om met zijn medemensen in contact te komen. Daarom alleen al is hij voor ons een groot mens geweest, die de tegenslagen van het leven wist te verwerken, op een bescheiden maar wel grootse wijze. In hem hebben wij een diepgelovige mens verloren. Zonder omhaal van woorden, zonder pretenties, aanvaardde hij zijn God als een levende Schepper. En hij was dankbaar voor het leven, dat hij van Hem gekregen had. Daarom ook kon hij met grote intensiteit genieten van de natuur en van alles wat de schepping biedt aan groei en bloei.

Moge hij voor dat prachtige voorbeeld, dat hij ons gaf, nu ook werkelijk de rust vinden, in het land van belofte.

Moge hij daar leven in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, bij het overlijden en de begrafenis van Pa, zeggen wij U allen hartelijk dank. Kinderen en kleinkinderen.
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy, op zondag 7 maart om 10.00 uur.