K.V .W. Leveroy viert eerste lustrum groots

Met „open dorp ” op 22 juli

kinderen van de kleuterschool zijn er daarnaast aktiviteiten op 20 én 23 juli, telkens vanaf 13.30 uur. De week begint maandag met een Eucharistieviering in de parochiekerk van Leveroy. Het beginuur is elke dag gesteld op 9.00 uur, terwijl dagelijks rond 16.00 uur de sluiting plaatsvindt.
LEVEROY – Het Kindervakantiewerk in Leveroy, dat de volgende week van start gaat, zal helemaal in het teken staan van het eerste lustrum. Het bereiken van deze mijlpaal zal gevierd worden met een extra attractieve vakantieweek. Vandaar dat er een „kindervakantiedurpke” gebouwd zal worden, van waaruit alle activiteiten beginnen en geleid zullen worden. Vandaar ook dat de grotere kinderen samen met hun ouders donderdag om 19.00 uur uitgenodigd worden om een speurwandeltocht te houden. En vandaar dat er dit jaar „open-dorp” zal worden gehouden met brandweer, kazerne, winkels, café, boerderij en nonnenklooster. Dit alles op vrijdag 22 juli tussen half vijf en half zes. In de Week die daarvoordig zullen (Je diverse activiteiten bestaan uit- «en lunch- en ballonnenbal, eèn dorpszeskamp, een sprookjestocht, een „zoek-je-rot” -tocht, een dorpsronde, een spellencircus, een poppentheater en een groots lustrum-festijn.

Dit laatste besluit op 23 juli om half zes de kindervakan-tieweek. Alle kinderen van de basisschool kunnen aan het gebeuren deelneme

Tags: ,