Tekst gebed kwijt: vergadering vertraagd

Het valt niet mee om een raadsvergadering te beginnen als je de tekst van de  voorbede niet bij de hand hebt. Dat ervoer Jack Verlaek uit Leveroy deze week  toen hij in verband met ziekte van burgemeester Henri Suttorp mocht optreden als voorzitter van de raadsvergadering in Nederweert.  Terwijl alle raadsleden geduldig zaten de wachten op het begin van de vergadering, blikte Jack wat zenuwachtig in het rond.

Tieske zag ook de raadsgriffier druk heen en weer lopen door de raadszaal. Op
een gegeven moment verliet zij zelfs haastig de zaal. Om na enkele minuten terug te komen met een vel papier. Jack bedacht zich geen seconde en begon
meteen met het voorlezen van de voorbede. Naderhand hoorde Tieske dat de tekst van de voorbede was zoekgeraakt, omdat die samen met de presentielijst
in een mapje wordt  bewaard. Het toeval wilde deze week echter dat ook die presentielijst spoorloos was verdwenen.

 

Tags: ,