Heijnen, Henri Theodoor


Categories :

TER GEDACHTENIS AAN
HENRI THEODOOR HEIJNEN

echtgenoot van

BARBARA MARIA WETEMANS

Hij werd geboren te Nederweert 25 oktober 1895. Hij overleed, gesterkt door het H. Sakrament der zieken, op de eerste Passie-zondag 12 maart 1967, in het Sint Jans-ziekenhuis te Weert. Hij werd begraven te Leveroy op 15 maart d.a.v.

De mooiste getuigenis, die mensen van hem kunnen geven, is: Hij was een rechtschapen man. Hij zocht zich zelf niet. Hij voelde zich steeds verplicht voor een ander met raad en daad klaar te staan. Nooit deed iemand vergeefs een beroep op hem. En als hij kon werd er ook hulp geboden.

Daarmee deed hij, wat Christus ons allen heeft opgedragen. Hij kon die opdracht aan, omdat hij leefde uit een sterk geloof en met een grote toewijding, allereerst voor zijn gezin, waarin hij zijn diepste levensvervulling vond, voor zijn werk, waarvan hij hield en voor de gemeenschap, waarin hij steeds een aktieve plaats innam.

Oppervlakkig kon het wel eens lijken, dat hij wat hard en streng was, maar als hij dit was, was hij dit toch zeker op de eerste plaats en het meest voor zich zelf. Overigens vergat hij snel en wie hem echt leerde kennen werd voor goed zijn vriend.
In rusteloos werken omhoog gekomen in de maatschappij, kwam hij in eigen bedrijf en beroep op voor de waarden van een hoge plichtsbetrachting en een juist rechtvaardigheidsbesef.

Nog vol belangstelling voor het leven en werken rondom zich in familie, in kerk en maatschappij heeft God hem plotseling uit ons midden weggenomen. Hij was klaar om het werk hier op te leveren.

In de grote menselijke droefheid om zijn heengaan mogen wij God echter wel danken, dat Hij ons deze echtgenoot, vader en medemens gegeven heeft en bidden wij: Heer Jezus Christus, leid hem binnen in Uw heerlijkheid, die Gij door Uw lijden en dood ook voor ons mensen hebt verdiend.

De familie Heijnen dankt U oprecht voor uw gebeden en blijken van deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van haar dierbare overledene.
Leveroy, maart 1967.