eerste plechtige H. Mis in Leveroy door pater Jean Peters


Categories :
Tags: ,

Eerste plechtige H. Mis in de parochiekerk van Leveroy door pater Jean Peters (Oudenhof). De jonge Franciscaner pater werd geassisteerd door mede-parochiaan en franciscaan pater Rutger Hermans (rechts op de foto) en pastoor Geurts (links op foto, gezicht verborgen achter hand van neomist). Geheel links op de foto de toenmalige kapelaan-moderator-assistent J. Nijhof, die in 1973 pastoor Geurts zou opvolgen. De twee andere assistenten zijn collega’s van de neomist t.w. pater Bongers en pater Dam. De acolythen zijn Ton Derks (Mariahoeve) en Jo van Roy (Velterstraat). Pater Rutger Hermans van Maxet is enkele jaren na deze foto gestorven aan een kwaadaardige ziekte. Attentie: In april-mei 1981 is de priester Jean Peters uitgetreden.