Op Hey, Jacobus


Ter gedachtenis aan

JACOBUS HUBERTUS OP HEY

weduwnaar van
Helena Marïa Elisabeth Hubertina Henkens

Lid van de H. Familie-Broederschap.

Geboren te Leverooi 14 april 1877, overleden te Heythuysen op 10 augustus 1966, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken, begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leverooi op 13 augustus d.a.v.

Gelukkig de mens die, na zijn aardse taak goed te hebben volbracht, de dood verwacht als een welkome gast. Hij brengt hem naar het einddoel van het mensenleven: De ontmoeting met de Vader in de hemel. Dit verlangen naar het hiernamaals is de vrucht van een goed christelijk leven. Bidden en werken waren steeds zij levensvervulling.

Om zijn hartelijke goedheid en levenswijsheid was hij het middelpunt van zijn groot gezin. Daarbuiten telde hij vele vrienden.

Gij hadt hem ons geschonken, o Heer. Hij was ons geluk en onze liefde.

Gij hebt hem weer van ons weggenomen, en wij hebben hem aan U teruggegeven, maar met een hart vol droefenis.

Wij danken U dat wij hem mochten hebben. Heer, neem hem op in Uw heerlijkheid, en help ons zo te leven, dat wij hem eens mogen weerzien.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Tags: