Goertz – Reijnders, Maria


Jezus+Maria+Jozef+Barbara.

Bid voor de ziel van zaliger

MARIA GERTRUDIS REIJNDERS

echtgenote van
Henricus Goertz.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroij 19 Februari 1893 en overleed aldaar, onverwacht, voorzien van het H. Oliesel, den 23 October 1950.

Plotseling, gelijk een dief in de nacht, is de dood haar overvallen. Doch al kwam hij plotseling, hij kwam toch niet onverwacht. Want vroom en christelijk was haar levenswandel, en stil en eenvoudig deed zij haar werk.

Voor haar man was zij een trouwe echtgenote ; een liefdevolle moeder voor hare kinderen, aan wier christelijke opvoeding zij alle zorg besteedde.
Gelukkig dan degene, die de Heer, bij Zijn komst, wakende vindt.
Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en klein-kinderen, ik ben thans bij God. Van uit de hemel zal ik voor U allen bidden. Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen, waarmede gij mij hebt verpleegd.
Mijn dierbaren en bekenden, vaartwel en bidt voor mij, opdat mijne ziel ruste in vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.