Pastoor P. J. De Fauwe

 

De Z.Eerw. heer Petrus Joannes De Fauwe werd geboren op 21 januari 1874 te Weert en priester gewijd op 26 maart 1898. Kort daarop werd hij benoemd tot kapelaan te Herkenbosch. In 1902 werd hij benoemd naar Helden. In oktober 1904 ging hij als rector naar Horst-Meterik. Hier werkte hij 5 jaar tot hij in Juli 1909 naar Tungelroy werd geroepen. Vanaf oktober 1921 is de overledene pastoor geweest te Leveroy, In de 16 jaren die hij hier werkte verwierf hij zich aller liefde en hoogachting. Pastoor de Fauwe was een eenvoudig hartelijk persoon die veel liefde had voor de bevolking waaronder bij werkte.

Hij was kringadviseur van den kring Weert en den L.L.T.B. Ook onder de jongeren genoot hij aller achting en op tal van vergaderingen voerde hij het woord.

Tags: