Label: tot 1940

OngevalOngeval

Woensdagmorgen j.l. geraakte de 13-jarige H. Mestrom met zijn linkerhand zoodanig tusschen een draaiende wanmolen, dat hem de nagels van twee vingers werden afgekneld en hij zich onmiddellijk onder geneeskundige

[...]

BRANDEN.BRANDEN.

BRANDEN. Te Leveroy. gem. Nederweert, brandden de schuur en stallingen van den landbouwer C. Tunissen geheel af. De geheele oogst en een groot deel der landbouwwerktuigen gingen verloren. Verzekering dekt

[...]