Tag: tot 1940

OngevalOngeval

Woensdagmorgen j.l. geraakte de 13-jarige H. Mestrom met zijn linkerhand zoodanig tusschen een draaiende wanmolen, dat hem de nagels van twee vingers werden afgekneld en hij zich onmiddellijk onder geneeskundige

BRANDEN.BRANDEN.

BRANDEN. Te Leveroy. gem. Nederweert, brandden de schuur en stallingen van den landbouwer C. Tunissen geheel af. De geheele oogst en een groot deel der landbouwwerktuigen gingen verloren. Verzekering dekt