Label: 1973

ParochieraadParochieraad

25-5-1973 LEVEROY – Parochieraad                                                                                                                                                        Onder leiding van voorzitter L. Hermans heeft de parochieraad van de St. Barbarakerk de regelingen vastgesteld die op het parochiekerkhof getroffen worden bij begrafenissen. De bestaande

[...]

OuderavondOuderavond

20 maart 1973 LEVEROY – Ouderavond                                                                                                                                                     Opvallend bij de ouderavond voor de ouders van de eerste communicantjes was de wens om vóór het communiefeest op 27 mei a.s. nog

[...]

’t Groene Kruis algemene vergadering’t Groene Kruis algemene vergadering

20 maart 1973 LEVEROY – Groene Kruis                                                                                                                                                                De afdeling Leveroy van ’t Groene Kruis zal donderdag a.s. 22 maart haar jaarlijkse algemene vergadering houden. Bij de bestuursverkiezing zal Mevr.

[...]

uitnodiging Bisschopuitnodiging Bisschop

BISDOM ROERMOND                                                                                               Roermond, 28 december 1972 Zeereerwaarde Heer, Naar aanleiding van uw recente benoeming zal de vicaris generaal U gaarne voor een gesprek ontvangen op het adres: Neerstraat 61 te

[...]